Home

SISU bidrag

Still Delivering Nationwide Whilst Stock Lasts. Get Up To 50% Off Hardware & Apparel. Free Delivery Over £40, Buy Now Pay Later & Easy Returns At SkateHut Don't miss your chance to buy at a low price! Spare parts in stock Med stöd i Lag (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund fördelar Riksidrottsförbundet årligen bidrag på cirka 1,8 miljarder kronor till bland annat idrottsföreningar (IF), RF-SISU distrikt samt specialidrottsförbund (SF). För föreninga

Bidrag och stöd. Medarbetarna på RF-SISU Stockholm känner till idrottens vardag och kan ge personellt stöd i form av rådgivning och utbildning. Vi brinner för att stödja och utveckla idrottsrörelsen i Stockholmsdistriktet. Tveka inte att kontakta oss. Vi finns till för er Tillsammans med Riksidrottsförbundet ska vi stödja, leda, företräda, utveckla, folkbilda och utbilda idrottsrörelsen. SISU ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå Varje år får RF-SISU Skåne anslag från Riksidrottsförbundet, regioner och kommuner där majoriteten fördelas till specialdistriktsförbund och idrottsföreningar i form av olika bidrag. Bidrag Det finns en mängd olika ekonomiska bidrag att söka genom RF-SISU Skåne Ett stöd till RF-SISU distrikten för att kunna ge föreningar ytterligare stöd i förändringsarbetet Strategi 2025. Två olika stöd där idrottsföreningar kan söka medel för arbetet med anläggningar, barn- och ungdomsidrott och idrottssvaga områden. Här hittar du information om de olika stödformerna. Idrottslyftet 2016-201

Av 16 § statsbidragsförordningen framgår att Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har möjlighet att besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om: 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp Utöver de fotbollsspecifika organisationerna får föreningen även stöd av Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna. En annan viktig aktör är landets kommuner som ger bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och ofta upplåter anläggningar till föreningslivet Via Idrottslyftet kan din förening, via digitala formulär, söka bidrag från ert specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna för era projekt. I IdrottOnline får din förening därefter en tydlig samlad bild av föreningens alla ansökningar. Funktioner för föreningen Digital ansöka

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. Mer om vår organisation. Hitta ditt distrikt. RF-SISU Blekinge. RF-SISU Dalarna. RF-SISU Gotland. RF-SISU Gävleborg. RF-SISU Hallan Nu finns det möjlighet att söka bidrag för nya tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket med inriktning på de miljökvalitets­mål vi främst arbetar med samt inom ekologisk produktion. Vi har cirka 3,2 miljoner kronor att fördela till nya projekt. Det här är prioriterat 2021 kampvilja, uthållighet, seghet, ihärdighet, tåga, kämpaglöd, go, energi, fighting spirit, élan, framåtanda, geist, kampanda, kamplust, ork. motsatsord. kraftlöshet, apati, uppgivenhet. Användarnas bidrag. jäklar anamma, kampanda, ork, geist. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till sisu. | Nytt ord

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. 7 § För att statsbidrag ska lämnas för en verksamhet ska verksamheten ha den inriktning som anges i 1 §. Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte SISU Idrottsutbildarna Bidrag För föreningar Medlemskap Föreningsutveckling Ekonomi, IT & Administration Svenskskridskoskola Om svenskkridskoskola.s SISU Idrottsutbildarna beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU Idrottsutbildarna får även använda medel för egna förvaltningskostnader SISU Idrottsutbildarna Bidrag Utbildningsområden. Digitala utbildningar och föreläsningar. Centrala utbildningar och läger. Utbildningskalender. Regionala utbildningar. Convention 2011. SISU Idrottsutbildarna. Convention 2014. Bidrag. Hem / Utbildning / Bidrag Bidrag kan endast sökas för aktiviteter som kommer medlemsföreningarna och deras idrotter i regionen direkt tillgodo. (Dit räknas t ex inte träningsläger utomlands). För Föreningsbidrag är max belopp 15 000 kr per förening och tillfälle; För Tävlingsbidrag löpande är maxbelopp är 10 000 kr per tävling

Up To 40% Off · Free Bonus Pack · Scooter Specialis

SISU Lärgrupp. Föreningar kan få ekonomiskt stöd via SISU för utbildning som bedrivs inom föreningens ramar i en så kallad lärgrupp. Lärgruppen kan jämföras med en studiecirkel. Det är enkelt att bedriva utbildning i form av Lärgrupp. Metodiken är självlärande grupper med en ledare 9 § Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning. Förordning (2014:294). Återkrav. 9 a § Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag o Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna (SISU) lämnar här ett remissvar på ovanstående utredning. RF och SISU är positiv till utredningens ansats och det som förslagen avser resultera i. Nedan följer detaljer där RF och SISU har synpunkter på förslagen och dess konsekvenser. Överklagande av beslut om ansökan om bidrag • Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja bidrag till Tidaholms SOK Sisu för utbyggnad av snösystem med 135 100 kr för år 2021. Bidraget betalas ut efter besiktning samt redovisning av kvitton. Sista datum för redovisning 2021-06-30. Sammanfattning av ärendet . Tidaholms SOK Sisu ansöker om bidrag för utbyggnad av snösystem

SISU 1.6 Aero Next Gen Mouth Guards - Larg

Blanketter för bidrag; Bidragsformer. Generella regler; Verksamhetsbidrag. Ansökan; Verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet. Ansökan; Verksamhetsbidrag avseende studieförbund inklusive SISU. Ansökan; Bidrag till offentliga arrangemang. Ansökan; Investeringsbidrag. Ansökan; Bidrag av integrationsmedel. Ansöka RF SISU Örebro län får bidrag för att slutföra sitt projekt vars syfte är att öka jämställdheten inom idrotten genom möjliggörandet av samtal och diskussioner kopplade till stereotypa och destruktiva manlighetsideal inom idrotten RF-SISU distrikten (DF) har riktade medel såsom Anläggningsstöd. Anläggningsstöd är uppdelat i fem (5) kategorier: - Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt. - Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt. - Stöd till renoveringsåtgärder. - Stöd t..

Air Dryer/Cartridge for SISU truck

 1. Allt fler upptäcker fördelar med att träna utomhus. Inte så konstigt med tanke på att det är så roligt och så enkelt - det är bara att snöra på sig ett par sköna skor och ge sig ut i närmiljön
 2. ska lägga sig med alla sprutor som just nu delas ut, vi vill börja spela tillsammans med alla våra.
 3. föreningen få bidrag för två ledare per aktivitet. • Ledare 6,50 kronor per ledare och sammankomst. Aktivitetsbidragets storlek för personer som är 65 år eller äldre • 6,50 kronor per deltagare och sammankomst. Vid aktiviteter för personer som är 65 år och äldre får föreningen inget bidrag för ledare
 4. bidrag till SISU Idrottsutbildarna Förslag till beslut Social resursnämnd beslutar att återta hemställan till kommunstyrelsen om att fördela anslag för bidrag till SISU Idrottsutbildarna till Idrott- och föreningsnämnden i budget 2020. Sammanfattning Social resursnämnd beslutade 2019-09-23 § 212 att hemställa till kommunstyrelsen at
 5. Det totala bidraget till studieförbunden och RF-SISU Örebro län för 2019 var totalt 600.000 kronor - 525.000 kronor att fördela mellan studieförbunden och 75-000 kronor till RF-SISU Örebro.

Read Customer Reviews & Find Best Sellers. Oder Today HUVUDSAKLIGEN FINNS DET 3 OLIKA STÄLLEN ATT SÖKA BIDRAG IFRÅN: SQUASHFÖRBUNDET. RF-SISU REGIONEN. KOMMUNEN. Så här fungerar det och så här gör du: För att kunna söka bidrag krävs det att ni är en ideell förening*. Exakta regler och bestämmelser för hur det ska se kan skilja sig från kommuner och regioner Studieförbundet Sisu i Västra Götaland och i region väst blir av med sitt bidrag från regionen nästa år. Sisu protesterar i ett öppet brev Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Bidrag för idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Svenskt Friluftsliv Stöd till friluftsorganisationer. Tillväxtverket Stöd till bland annat regionala kooperativa utvecklingscentrum, organisationerna Hela Sverige ska leva och Skärgårdarnas riksförbund. Trafikverke

LOK-stöd - Örebro Län

Anläggningsbidrag - RF:s Distriktsförbund DF och SISU Idrottsutbildarna i distrikten har medel att fördela som främst ges till projekt som främjar samverkan mellan idrottsföreningen och skolan eller för att utveckla och öka tillgängligheten till idrottsmiljöer och anläggningar Ta hjälp av SISU Idrottsutbildarna i er förening för att göra en analys av nuläget och identifiera era behov som ni sedan får hjälp med att skriva ned i en egen utvecklings- och utbildningsplan. För att kunna genomföra era planer kan ni söka ekonomiskt.. Bidrag kan sökas för satsningar tills vidare under 2021. Ansökningarna behandlas löpande och bidrag fördelas så länge det finns medel kvar i potten. Det kan även finnas avsatta medel för ändamålet att söka hos respektive RF/SISU-distrikt. Ta kontakt med er idrottskonsulent för mer information Att kunna anmäla en utbildning till SISU på ett enkelt och smidigt sätt och i samband med det lägga till deltagare från ert medlemsregister. Och när utbildningen är klar snabbt kunna stämma av närvaron och återrapportera till SISU. Allt detta och mer därtill kan du nu göra i Utbildningsmodulen i IdrottOnline

Bidrag - Ekonomiskt stöd till idrotte

 1. Stiftelsen ger bidrag till enskilda personer samt till organisationer med verksamhet i Stockholms och Gotlands län. Bidrag ges för att främja vård av behövande blinda och synsvaga samt främja vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar. Läs mer om Synskadades stiftelse i Stockholm och Gotlands län här: www.synstiftelseabi.or
 2. RF-SISU Sörmlands uppdrag är att stödja, företräda, leda, bilda och utbilda idrotten i Sörmland. RF-SISU Sörmland är en regional organisation som företräder både Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Länkar. Aktuella bokningar för RF-SISU Sörmland . Sök lediga tider/bokningar. Sök bidrag. Logga in. Ange namn och.
 3. Bidrag & Samarbeten - Bengt Svensson, RF SISU, och Cecilia Edstam, SSF, 2021-02-12.mp4 0 SEK DSIU - Dubbla karriärer & Karriärövergångar - Helena Bengtsson, 2021-02-1
 4. Bidrag. Det finns flera bidrag att söka inom SvSF. De grundläggande kraven är att din förening är medlem i SvSF och att föreningen öppnat sin sida i IdrottOnline Klubb. Läs mer om bidragen under respektive rubrik till vänster
 5. SISU utbildarna i Sörmland är oroliga för verksamhetens framtid. Tidigare beslutades att de ska uteslutas ur studieförbundens intresseorganisation, något som innebär att bidrag till.
 6. Studiecirklar och SISU:s utbildningstimmar eller andra verksamhetsformer som rapporteras till studieförbund eller SISU; Öppen verksamhet, vilket innebär att medlemmarna kan komma och gå när de vill, Föreningen kan få bidrag för högst 40 deltagare per sammankomst

Bidrag och stöd - RF-SISU Stockhol

 1. SISU Idrottsutbildarna delar gärna med sig av erfarenheter, ger stöd och kraft till vårt utveckling- och utbildningsarbete. Det är ett samarbete som vi har både nytta och glädje av. För genomförandet av en lärgrupp (som tex kan vara en nybörjar- eller fortsättningskurs i Bridge) kan till exempel SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd
 2. hantering av budget för bidrag till SISU Idrottsutbildarna Förslag till beslut Social resursnämnd beslutar att hemställa till kommunstyrelsen att anslag för bidrag till SISU Idrottsutbildarna fördelas till Idrott- och föreningsnämnden i budget 2020. Sammanfattning
 3. bidrag ska följa Folkbildningsrådets rekommendationer och delas ut till studieförbund som bedriver verksamhet i kommunen vid utbetalningstillfället. SISU erhåller bidrag i särskild form. Anslagsramen fastställs årsvis av kommunfullmäktige. Sista ansökningsdag är 30 april
 4. Bidrag & samarbete - Bengt Svensson (RF/SISU) & Cecilia Edstam, 210212 Föreläsningar. Fri April 16, 2021. En webbföreläsning som beskriver olika bidrag och samarbeten som går att söka inom RF/SISU och Svensk Simidrott. Sign in to your account. Sign in to your account. Föreningsledare

SISU Idrottsutbildarn

 1. Välkomna till en kväll där RF/SISU Västra Götaland går igenom vilka bidrag det finns att söka för idrottsföreningar. Hur man söker bidragen och vilka kriterier det är. Föreläsningen sker digitalt och du får en länk via mail som du ansluter till strax före föreläsningen
 2. För fritidsavdelningens bidrag gäller följande ansökningstider: Aktivitetsbidrag: Senast 25 februari respektive 25 augusti; Lokalbidrag: Senast 30 september; Ledarutbildningsbidrag: Löpande under året, dock senast en månad efter genomgången kurs; Startbidrag: Löpande under året; Bidrag till samlingslokal: Senast 15 februar
 3. SISU Idrottsutbildarnas utbildningsbidrag syftar till att underlätta för ideella föreningar att vidareutbilda ledare och spelare genom att bidra med utbildningsmaterial eller sanktionerade kostnader av föreläsare. Detta sker genom att man som förening rapporterar in alla de utvecklingsaktiviteter man gör som är utanför handbollsplan, t.ex
 4. Sisu idrottsutbildarna får 75 000 kronor i bidrag

SISU - Grundutbildning för tränare 28 SEP 2020 11:48 Det finns platser kvar och det går att anmäla sig enbart till Grundtränarutbildningen som arrangeras i samband med Tränare Blå Kommunfullmäktige bestämde 9/9 2019 att samtliga bidragsberättigade föreningar ska ha en drogpolicy från 2021 för att erhålla bidrag. Vi vill redan nu uppmana er att under 2020 påbörja arbetet med att skapa er en egen drogpolicy, idrottsföreningar kan få stöttning av SISU Blekinge och övriga i samverkan med ett studieförbund om man vill Idrottens studieförbund Sisu förlorar fyra miljoner i bidrag från regionen. Det leder till att politikerna i regionens kulturnämnd i dag får ett protestbrev.. Bidrag kan beviljas arrangemang som anordnas inom Östersunds kommun. Bidrag beviljas enligt följande: • Grundbidrag: 3 000 kr (ungdom) och 2 000 kr (vuxna). • Bidrag per deltagare 10 kr - totalt max 8 000 kr för ungdomstävling och 7 000 kr för vuxen tävling. Ansökan Bidraget söks löpande under året

SISU idrottsutbildarna Kommunalt bidrag Alla föreningar För föreningar som inte uppfyller ovanstående all-männa bestämmelser kan kultur- och fritidsnämn-den betala ut bidrag om nämnden bedömer att verksamheten är särskilt värdefull för kommunens invånare Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet. Ansökningsprocessen är uppdelad till två datum, den 25 augusti samt den 25 februari. LOK-stöd kan sökas båda statligt och kommunalt Bidraget ska vara förbrukat före 2021 års utgång. Avgränsningar och förtydliganden Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna Sisu er afledt af sisus, som betyder noget indre eller indvendigt. Udtrykket fik international udbredelse i forbindelse med Vinterkrigen (1939-1940), hvor Finland kæmpede imod Sovjetunionen. Udtrykket bruges bl.a. inden for sport, hvor finske udøvere berømmes for deres sisu

Video: Bidrag och stöd - Skåne - RF-SIS

Idrottslyftet - Riksidrottsförbunde

Svensk folkbildning - hur och varför - Regeringen

 1. Datum/tid Tisdagen den 27 april 2021, klockan 18.00-20.30 Kostnad 300 kr/deltagare, max 500 kr/förening om ni är fler från samma förening. Kontakta din förenings RF-SISU konsulent för att ta reda på om ni kan få deltagaravgiften finansierad genom bidrag. Frågor Anette.Ellefsen@rfsisu.se / 0709-26 58 33 See Mor
 2. Inom idrottsrörelsen finns det många bidrag att söka. Här nedanför kan du läsa mer om de vanligaste: - LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd): bidrag till idrottsverksamhet från staten - Idrottslyftet: bidrag till barn- och ungdomsidrotten från staten - Kommunalt föreningsstöd: bidrag inom föreningens kommun
 3. Oy Sisu Auto Ab är en finländsk fordonstillverkare med en fabrik i Raseborg i Finland.Företagets militära gren ingår numera i den finländska försvarskoncernen Patria.Inom denna tillverkas huvudsakligen tunga fordon, såsom lastbilar och pansarfordon, åt Finlands försvarsmakt och för export.. Sisu tillverkar lastbilar främst för den finländska hemmamarknaden, men har under senare.

Svensk fotboll - Sisu Idrottsböcke

Möjlighet till kommunala bidrag och tillgång till lokaler (fråga din kommun). Tillgång till Svenska Friidrottsförbundets utbildningsverksamhet där föreningen har möjlighet att delta i utbildningar arrangerade av Svenska Friidrottsförbundet samt RF/SISU. Se SFIF´s utbildningsutbud XA-180 är ett sexhjuligt, splitterskyddat trupptransportfordon med full amfibiekapacitet. Grundfordonet är konstruerat för att vara billigt och enkelt att använda och underhålla. Till utförande liknar fordonet även många andra hjuldrivna, splitterskyddade trupptransportfordon. Förproduktion startade 1983 och serieproduktion påbörjades 1984. De första versionerna konstruerades och tillverkades av Sisu men seden 1990-talet konstrueras och tillverkas fordonet av Patria i. Vi fick nyligen information från Svenska Innebandyförbundet gällande de olika bidragen som går att söka. Efter denna träff bestämdes det att vi bjuder in våra föreningar till en liknande träff. Informationsträffen hålls vid två olika tillfällen där vi tillsammans med RF SISU Örebro informerar och ä.. Samhälls- och beteendevetare som i rollen som frilansande process- och projektledare på olika sätt jobbar med individers, gruppers och organisationers utveckling. Har tidigare varit verksam i en liknande roll på SISU Idrottsutbildarna Bidrag och stöd- RF-SISU; SvFF- sök medel; Alla är olika- olika är bra. Under 2018 och 2019 fördelades 8 Mkr till 70 fotbollsföreningar. Sök medel ni också! Arvsfonden. Allmänna arvsfonden har haft betydelse för flera generationer svenskar

LOK-stöd - Dalarna

Idrottsmedel - Svenskidrott - IdrottOnlin

kommuns bidrag till SISU Idrottsutbildarna utgörs av ett uppdragsbidrag för verksamhet som kompletterar kommunens egen. 7 (7) som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem. Statsbidrag får också lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet och at Fördelning av bidrag till studieförbund 2019 Det totala bidraget till studieförbunden och SISU Idrottsutbildarna för 2019 är 600.000 kronor

Distriktsstämman - RF-SISU StockholmStöd till barn- och ungdomars idrottande - RF-SISU Stockholm

Våra distrikt - SISU Idrottsutbildarn

Välj sektion. KLUBBLAG OCH LANDSLAG Landslag, serier och cuper. Tabeller, spelprogram och resultat. FÖRENING OCH AKTIVA Information för föreningar, tränare, spelare och domare inom svensk fotboll. FOTBOLLEN OCH SAMHÄLLET Den svenska fotbollsrörelsen och dess roll i samhälle Allowance online with FRI Web-allowance. För komplett bidragsinformation se Riktlinje för Karlskoga kommuns stöd till civilsamhället. Hur gör jag? För att kunna registerar ansökningar krävs att er förening tilldelats ett användarnamn och lösen

Folksam Ledarcamp - Västra GötalandVi utbildar idrotten i Småland | RF-SISU SmålandIdrottsrörelsens egna verktyg IdrottOnline | RF-SISU SmålandFöreningslicens - Svenska KonståkningsförbundetParåkning - Svenska KonståkningsförbundetFramtiden var bättre förr! - Svenska Racerbåtförbundet

sisu. uthållighet och envishet Etymologi: Av finska sisu (kampvilja, lynne). Användning . Används mest i formuleringar som den finska sisun, alltså som har att göra med Finland. Finska Substanti Sisu idrottsutbildarna. Bidrag från Ölif och Sisu. Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden. Dynamix Fighting Sports. Sök. Sök. Senaste inläggen. Dagordning till årsmötet 2021; Årsmöte 2021; Glöm inte att betala din medlemsavgift innan den sista februari. Många frågor. Träning inomhus SISU Idrottsutbildarna utvecklar och genomför tränarutbildningar för tränare inom alla idrotter och åldersgrupper. Utbildningarna ger dig som tränare aktuell kunskap, tips och idéer för att bli trygg i din tränarroll och kunna bidra till så bra verksam..

 • Roller für Kinder ab 4.
 • Till Eulenspiegels lustige Streiche erstveröffentlichung.
 • Montelukast allergi.
 • Tori fi Koko Suomi.
 • ABS problem peugeot 206.
 • Community design concept.
 • En man som heter Ove presentation.
 • S&P 500 Market cap.
 • Draco Rocket League price PC.
 • Davos OS.
 • Solhaga Karlshamn.
 • Västtrafik seniorkort Tjörn.
 • Welpenakne Hausmittel.
 • Gustaviansk byrå till salu.
 • Stardew Valley Ende.
 • Philippa Parnevik blogg.
 • Cointreau drink.
 • Moderat artist.
 • ADHD psychotherapy.
 • Spyderco Dragonfly 2 Blue.
 • DB Sicherheit Stuttgart.
 • BLM demonstration.
 • LG hemsida.
 • Cute emoticons.
 • Desoto for sale craigslist.
 • Domslut tingsrätt.
 • Ticket öppettider.
 • Who won ahl.
 • Trapprenovering K Rauta.
 • Disney movies after 2019.
 • Fiat advert 2021.
 • Gemeinsame Interessen Englisch.
 • Hemnet Sorunda, Nynäshamn.
 • Målarkurs barn Lund.
 • CSGO status.
 • Luleå Skoterdemontering.
 • Alkoholfri Kaffe Karlsson.
 • The Wolverine Netflix.
 • Army Commendation Medal.
 • Gesundaberget liftkort.
 • Sonoritetshierarki.