Home

Galvaniskt element

Get Oven Elements. It's Easy with eSpares to Fix It Yourself & Save! The Parts You Want, The Advice You Need. Backed by a Price Match Promise and Easy Returns Low Prices on Elememts. Free UK Delivery on Eligible Order Galvaniskt element är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder. Det är ett samlingsnamn för salmiakbatterier, alkaliska batterier och litiumbatterier. Namnet Galvaniska kommer ursprungligen från den italienska läkaren Luigi Galvani Ett galvaniskt element är ett samlingsnamn för olika typer av batterier. I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Ett galvaniskt element är en konstruktion med två olika metaller i en jonlösning Förklaring. I ett galvaniskt element sker en spontan redox-reaktion. Elektrodförlopp. Minuspol: Zn → Zn 2n + 2e -. Det ämne, som lättast avger elektroner. Pluspol: Cu 2+ + 2e - → Cu. Det ämne, som lättast upptar elektroner. Totalförlopp: Zn + Cu 2+ → Zn 2n + Cu. Beräkning av spänning: Ems = E 0+ - E 0-

galvaniskt element. galvaʹniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen). Ett exempel på en enkel elektrokemisk cell är Daniells. Ett galvaniskt element är ett samlingsnamn för olika typer av batterier. I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Ett galvaniskt element är en konstruktion med två olika metaller i en jonlösning. Mellan me-tallerna är en ledare kopplad så att elektroner kan vandra emellan. I galvaniska element kal I ett galvaniskt element sker en redoxreaktion ü EN galvaniskt element (eN baNeri) består av två sidor: På den ena sidan har vi en metall som är relavt bra på a avge elektroner. På den andra sidan har vi en metall som är bra på a ta upp elektroner (jämfört med varandra). Elektrone Galvaniskt element. Två olika metaller i en jonlösning kopplade mellan en ledare kallas galvaniskt element. I galvaniska element omvandlas energi som frigörs från en kemisk reaktion till värmeenergi och elektrisk energi. En kopparplatta och en zinkplatta kopplas ihop via en glödlampa üEtt galvaniskt element (galvanisk cell) består av två halvceller: Den ena halvcellen är där oxidation sker (anoden) och den andra halvcellen är där reduktion sker (katoden). De två strecken i mitten betyder gränsen mellan de båda elektrolytlösningarna (membranet eller saltbryggan)

Galvaniska element - övningar. Fråga 1. Svar. Galvaniskt element. En konstruktion med två elektroder (ofta metaller) och en jonlösning. En ström uppstår i en ledare som sitter mellan elektroderna. Fråga 2 ett s.k. galvaniskt element bildas. Detta innebär att metallytan blir en positiv elektrod och en ädlare metall eller ickemetall bildar en negativ elektrod. I detta läge börjar den metall som bildar en positiv elektrod att lösas upp. Korrosionsskydd Med detta som bakgrund har en mängd olika skyddsmetoder mot korrosion utvecklats Elektroner vandrar från minuspol till pluspol. Poängen med ett galvaniskt element är att det kan sätta fart på elektroner. För att förstå hur det går till tar vi ett exempel med ett enkelt galvaniskt element. Ett enkelt galvaniskt element består av två stavar (som kallas elektroder) av till exempel koppar och zink. Koppar är ädlare Det vi nu har gjort kallas ett galvaniskt element. Just detta galvaniska element kallas ett Daniell-element, efter dess uppfinnare John Frederic Daniell (1790-1845). Ett intressant faktum är att under 1700-talet betraktades elektricitet som en intressant kuriositet, och en del för den tiden ansedda vetenskapsmän betraktade det t.o.m. som fullständigt nonsens att ägna sin tid åt sådant

Kemikalier: Järnstång, kopparstång och zinkstång, destillerat vatten, stålull, koppar sulfatlösning (CuSO4) 1,0 mol/dm3, zink sulfatlösning (ZnSO4) 1,0 mol/dm3 och järn sulfatlösning (FeSO4) 1,0 mol/dm3. Utförande: Vi började med att fästa u-röret på staven Galvanisk korrosion = Bimetallisk korrosion på aluminium. En ofta läst artikel i bloggspotten Anodizing World är den om galvanisk korrosion på aluminium, därför ägnas här litet mer om just detta ämne. Då två olika metaller är i direkt kontakt med varandra i en ledande vätska visar erfarenheten att en av de två kommer att korrodera. Detta är ett galvaniskt element. Ett galvaniskt element ger energi och är en så kallad exoterm. Batterier är galvaniska element som består av starka syror med många joner och ju större skillnad det är på ädelheten i elektroderna desto mer volt ger batterierna. Batterier fungerar som experimentet med apelsinen men de ser annorlunda ut

Ett citronbatteri med zink och koppar fungerar som ett galvaniskt element med två halvceller som har en gemensam elektrolyt. Den ena halvcellen är zink/citronsaft den andra är koppar/citronsaft. I kontakten mellan en metall och en lösning så uppstår ett potentialsprång, dvs. det skiljer i energinivån hos metallen och lösningen Daniells element eller Daniells stapel är en typ av elektrokemisk cell som uppfanns av den brittiske kemisten och meteorologen John Frederic Daniell år 1836. Den är ett mycket använt galvaniskt element med elektroder av zink och koppar. Zinkelektroden (zinksulfat) är omgiven av svavelsyra och befinner sig i en porös lercell

Ett exempel på galvaniskt element där det är minuspolen som löses upp och joner av pluspolens metall som fälls ut på själva pluspolen är Daniells element: LÄNK. Detta är ett av de första exemplen som läroböcker brukar ta upp EMK (gammal) - YouTube. Galvaniska element. EMK (gammal) If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Videos you watch may be added to the TV's watch history and influence TV. Galvaniskt element (Batteri) Alla metallerna i den elektrokemiska spänningsserien har olika stor förmåga att oxidera andra metaller, dvs få den andra metallen att avge elektroner som dom själva skall ha. En metall som oxiderar en annan metall kallas. Galvaniskt element. Ett galvaniskt element är en elektrokemisk cell där den inre kemiska energin utgör drivkraften för den reaktion som ger upphov till en elektrisk ström. Polspänningen bestäms av vilka material elektroderna består av. Även koncentrationen hos de lösta ämnena som deltar i reaktionerna inverkar på spänningen About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Government Tenders Available - Get Started for Free No

Re: Galvaniskt element-effekt? Enligt den elektrolytiska spänningskedjan kommer aluminium offras först, sedan zinket på plåten. Dina stålplåtar kommer att vara kvar på taket men aluminiumtaket kommer att oxidera. Slutsatsen blir att du inte ska använda dina galvade takplåtar till detta Check Out Element On eBay. Find It On eBay. But Did You Check eBay? Find Element On eBay BATTERIER OCH GALVANISKA ELEMENT • Ett batteri består av ett eller flera galvaniska element • I ett galvaniskt element sker kemiska reaktioner som ger upphov till elektrisk ström • Batteriets minuspol består av oädla metaller, som kan lämna ifrån sig elektroner. • Batteriets pluspol tar emot elektroner Batteriförståelse » Galvaniskt element - material Vi använde metaller av olika ädelhet, dock inte mässing vilken också finns med på bilden. Kommenter Galvaniskt element (Batteri) Alla metallerna i den elektrokemiska spänningsserien har olika stor förmåga att oxidera andra metaller, dvs få den andra metallen att avge elektroner som dom själva skall ha. En metall som oxiderar en annan metall kallas oxidationsmedel och metallen som blev av med elektronen eller elektronerna har då oxiderats

Over 500 Advice Videos · Step By Step Help Guide

Tillverka ett galvaniskt element som kan driva en fläkt (eller annat) Tid. 5 minuter + förberedelsetid. Teori. En elektrisk ström erhålles mellan två metaller (ädel och oädel). Strömmer får en liten fläkt att gå runt. Material. Elektroder av magnesium och silver; Elektrolyt av 1M saltsyra; Motor med fläktblad; Bägare; Elsladdar; Krokodilklämmo Vad r ett galvaniskt element Svar: ett galvaniskt element best r av olika metaller som p n got vis r sammankopplade. F r att skapa ett galvaniskt element kr vs dessutom en elektrolytl sning En galvanisk cell består av två olika elektrolyter, alltså två vätskor med joner i, i två olika kärl och av två elektroder. Elektroderna är som ändar på en stav som man har mellan de olika vätskorna som ett sugrör. Den ena änden av elektrodstaven är en minuspol och den andra är en pluspol Du får nämligen ett galvaniskt element mellan stålet och mässingen istället, och dessutom ett alldeles utmärkt sådant eftersom katod och anod har direkt kontakt både med varandra och elektrolyten Galvanisk korrosion uppstår på yttre metalldelar när/om skyddsjorden i bryggkontakten avviker från noll i spänning. För att undvika sådan korrosion (den kan t.ex. förstöra drevet) så finns det en elstandard för att separera inkommande skyddsjord från skyddsjorden i båtens 240V-system

File:Daniell-element

Galvaniskt element . Vi ska genom att bygga ett galvaniskt element mäta Emk ( E = e o pluspol-e o minuspol ) och beräkna olika ämnes elektrodpotential (e o x = x) Skriva deras elektrodreaktion och cellschema. Slutligen jämföra med tabellvärde och göra analys av felkällor En laborationsrapport vars syfte är att beskriva hur ett galvaniskt element är uppbyggt. Eleven undersöker hur ett batteri fungerar och räknar ut dess EMK (elektromotoriska spänning). Vidare så ordningsställs galvaniska element, där elektroder i olika elektrolyter väljs ut så att polspänningen blir så stor som möjligt Galvaniskt element. I början inledde jag med att fråga hur kan man skapa elektricitet med en citron. Genom att skapa ett annat galvaniskt element kommer jag att förklara mekanismen bakom detta. På lektionen har du fått göra ett eget galvaniskt element. I bilden nedan ser du en annan form av galvaniskt element än det som gjordes på.

Genuine Oven Elements - Next Day Delivery Before 9p

 1. Galvaniskt element Tabell: Oxidations-reduktionspar Figur: Ett galvaniskt elements uppbyggnad 5. A Tabell: Oxidations-reduktionspar.
 2. ium=1,5 volt Koppar, Zink= 0,9 volt Slutsats: Citron experimentet fungerade exakt som ett galvaniskt element. Anledningen till att det funkar är att Citronen saften/citronsyran användes som elektrolyt och sedan fungerade de två metall bitarna som elektroder s
 3. uspol
 4. uspol och den ädlare blir pluspol.<br />För att få en hög spänning väljer man två metaller som ligger långt från varandra i spänningsserien.<br />Zink som är den oädlare metallen löses upp och blir zinkjoner. <br />Zn ->Zn2+ + 2e-<br />
 5. förra skedda oxiderade (rätt begrepp?) bort efter att jag hade modifierat lite... Två frågor: ------- 1. Tänk er att alumium är en ingrediens, och att den andra är rostfri/syrafast vajer och dito..

galvanisk elektricitet elektricitet som bildas på kemisk väg i en elektrolyt med två elektroder (se dessa ord); galvaniskt element anordning där galvanisk elektricitet bildas, till exempel ackumulator, batteri || - I batteriet finns det ett galvaniskt element, det fungerar på det sättet att det finns två olika ädla/oädla metaller nedsänkta i joner (Cu och Zn). Om då en elektrisk ledare kopplas till det galvaniska elementet sker då en kemisk reaktion. Zn vid minuspolen blir till joner och elektroner Ett galvaniskt element är ett samlingsnamn för olika typer av batterier. I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Ett galvaniskt element är en konstruktion med två olika metaller i en jonlösning. Mellan metallerna är en ledare kopplad så att elektroner kan vandra emellan. I galvaniska element kallas Ett galvaniskt element bildar elektrisk ström tack vare en kemisk reaktion. Film om galvaniskt element. Du kan sluta se vid 6:50, du behöver inte kunna skriva cellschema. Ju större skillnad mellan ädelhet i metallerna, desto större spänning får batteriet. Hur fungerar ett batteri? (lätt förklaring, på svenska) Hur fungerar ett batteri

Elememts at Amazon.co.u

 1. När man gör en galvanisering gör man en hinna av oädel metall runt föremålet man vill skydda. Då är det den oädla metallen som fräts sönder. På så sättkan metaller skyddas mot korrosion. 25
 2. Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Diamant Building ·Bd. Aug. Reyers 80 ·1030 Bryssel ·Belgien ·Tel. +32 2706 82-67 ·Fax -69 ·e-mail info@euro-inox.org ·www.euro-inox.org Serien: Material och användning, volym 10 ISBN 978-2-87997-326-
 3. Galvaniskt element och Daniell · Se mer » Daniells element. Daniells element eller Daniells stapel är ett av John Frederic Daniell uppfunnet, mycket använt galvaniskt element med elektroder av zink och koppar. Ny!!: Galvaniskt element och Daniells element · Se mer » Elektrod. En teslaspoleelektrod. En åskledare är också en elektrod

Galvaniskt element - Wikipedi

Galvaniskt element. En konstruktion med två elektroder (ofta metaller) och en jonlösning. En ström uppstår i en ledare som sitter mellan elektroderna. Jonlösning. En vätska med joner i. Elektrolyt. Så kallas jonlösningen vid en elektrolys. Anod Instickspatron för uppvärmning av vätska, där elementen är elektriskt isolerade från huvudet. Den galvaniska isoleringen minskar risken för elektrisk läckström och bidrar till en längre livslängd på offeranoden I vår fastighet har vi under alla år jag bott här haft problem med vattenläckor på rören i källaren. Läckorna har alltid varit korrosionshål på.. Galvaniskt element i vardagen. Galvaniskt element är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder.Det är ett samlingsnamn för salmiakbatterier, alkaliska batterier och litiumbatterier.Namnet Galvaniska kommer ursprungligen från den italienska läkaren Luigi Galvani Galvaniskt element galvaniskt element. Båda fenomenen är specialfall av redoxreaktioner. I redoxreak­ tionen sker elektronöverföringen i direktkontakt mellan oxiderande och reducerande partikar. I elektrokemin sker elektronöverföringen med en elektronström via ett ledande material. Teori i läroboken . Avsnitt om begreppen redox och elektrokemi.

Galvaniska element - Ugglans Kem

Galvaniskt batteri-Galvaniskt element 662 iiär de gå i deii valda omloppsriktningen, och negativa, när de äro riktade motsatt denna. Flera galvaniska element kunna, för ernående af större verkan än med ett element är möjligt, hopkopplas till ett galvaniskt batteri. Detta kan ske på flera olika sätt. Antag, att n stycke Ett system av två metallskivor med en mellanliggande elektrolyt (lösning som leder elektricitet) kallas ett galvaniskt element. Då de galvaniska elementen kopplas i serie får man ett batteri. I praktiken kallas också ett enda element för batteri. Enheten för spänning har fått sitt namn efter italienaren Alessandro Volta De bildar de ett galvaniskt element. Det ger upphov till en elektrisk ström som ger galvanisk korrosion. Den ädlare metallen skyddas och oädlare angrips. Ett exempel är att zink offras för att skydda järn. Elektrolytisk korrosionär en liknande situation med metaller i vatten men med en annan drivande spänningskälla än en galvanisk Galvaniskt element är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder. Det är ett samlingsnamn för salmiakbatterier, . Spontan redoxreaktion - Galvaniskt element. I denna hemlaboration ska du göra en galvanisk cell och se med egna ögon att en sådan anordning ger ström.. Galvaniskt element Galvaniskt skild galvanism galvanisör galvanometer Galveston Galway galär galvanisk Definition i ordboken svenska. galvanisk. exempel. Stam. Namnet Galvaniska kommer ursprungligen från den italienska läkaren Luigi Galvani. WikiMatrix

Galvaniskt element - Kemilärarnas resurscentru

Elektrisk ström är elektroner som rör sig. Då en kemisk reaktion sker flyttas elektroner. Därför är det inte så konstigt att elektricitet och kemi hör ihop. Elektrokemi handlar om sambandet mellan kemi och elektricitet. Ett galvaniskt element bildar elektrisk ström tack vare en kemisk reaktion. Film om galvaniskt element. Du kan sluta se vid 6:50, du behöve Galvaniskt element = två olika metaller som sänks ner i en jonlösning. Mellan de båda metallerna får man en elektrisk spänning, spontan reaktion. Galvanism = elektriska strömmar som bildas när två olika metaller binds samman av en jonlösning. Zn - Cu + e-e-e-e-Ett vanligt brunstensbatteri för att skapa ett galvaniskt element behöver man två olika metaller och en lösning som innehåller joner, alltså en elektrolyt. för att skapa sitt eget galvaniska element kan man trycka in två olika metaller i en citron, den sura citronsaften kommer fungera som elektrolyt och man har då ett enkelt galvaniskt element :notebook: Utbildningsmaterial för gymnasiekurser samt enstaka grundskoleämnen. - vilhelmprytz/utbildningsmateria

galvaniskt element - Uppslagsverk - NE

 1. DiVA porta
 2. Du är inte kopplad till en skola. För att kunna använda lärardelen måste du godkännas i en skola. För att gå med i en skola klickar du på inställningsknappen och sedan på Skola och klass
 3. används i vardagen
PPT - Elektrokemi PowerPoint Presentation - ID:1357606Wehrmacht grades | militära graFischer 653614 Skruvar med försänkt huvud 6 mm 50 mm #####

Galvaniskt element - Elkemi - Allmän kemi - Kemi - Träna N

Batteri 3R12 – WikipediaLanternbatteri – Wikipedia

Galvaniska element - övningar - Ugglans Kem

Först när flera än ett galvaniskt element kopplas i serie, får man ett batteri. I praktiken kallas också galvaniska element batterier. Batteriets ena pol kallas pluspol (+) och den andra polen minuspol (-). Mellan batteriets poler finns en elektrisk spänning Labbrapport galvaniskt element PDF. This entry was posted on januari 30, 2013 at 5:23 e m and is filed under Laborationsrapporter NO.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site

Macaulay culkin wikipedia, macaulay carson culkin (born

Galvaniska celler - Magnus Ehingers undervisnin

Ett galvaniskt element är ett samlingsnamn för olika typer av batterier. I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Ett galvaniskt element är en konstruktion med två olika metaller i en jonlösning. Mellan metallerna är en ledare kopplad så att elektroner kan vandra emella I ett galvaniskt element ger en kemisk reaktion, en oxidation, upphov till ett elektronöverskott vid ena polen, minuspolen. I en elektrolys pumpar elen in ett kraftigt elektronöverskott vid minuspolen. Överskottet tvingar fram en reaktion som konsumerar elektroner, en reduktion Galvaniskt element är genom fysisk-kemiska processer i en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder.Det är ett samlingsnamn för salmiakbatterier, alkaliska batterier och litiumbatterier. Namnet Galvaniska kommer ursprungligen från den italienska läkaren Luigi Galvani

Galvaniskt Element - Mimers Brun

Galvaniskt element. Inlägg av ellii_ » sön 16 nov, 2008 0:19. Hej! Skulle behöva hjälp med en sak som jag har suttit och klurat på ett tag nu. Om man tillverkar en galvanisk cell med en kopparstav nedsänkt i Cu2+lösning(1Molar) som ena halvcellen, och en järnstav i Fe3+lösning(0.1Molar)som den andra, hur beter sig dessa då Galvaniska element och batterier Syfte: Meningen med denna laboration var att förstå hur ett galvaniskt element fungera och sedan att tillverka ett. Denna laboration var uppdelad i två delar den andra delen var att vi skulle dela på ett batteri för att se insidan samt förstå hur de vanliga batterierna som vi använder i vardagen (alkaliska batterier) Ett galvaniskt element. 6. (matematik) Ett tal som ingår i en matris, vektor eller mer allmänt, en tensor. 7. (vardagligt) kortform av värmeelement; radiator 8. person (negativ betydelse) Efter fotbollsmatchen slutade fylldes stan av hulliganer och andra störande element. 49 Synonymer View Lab Report - Ett galvaniskt element.pdf from COP 1000 at Hagerty High School. Utförd av Marjan M, Gabriella S. och Sarah F. (2018-11-22 ) Ett galvaniskt element Material/ Verktyg: Stativ me

Medarbetare på ESGScienza e Musica: CARNEVALE DELLA CHIMICA #34: ATOMI, IONI

Ett galvaniskt element består av: Två elektroder som är förenade med en elledning. Om elektroderna är två olika metaller uppstår det en spänning mellan dem eftersom den oädlare metallen lättare avger elektroner (till den ädlare) Galvaniska element Syfte: Ta reda på hur ett galvaniskt element fungerar och jämföra med ett batteri. Material: • Citron • Voltmeter • Koppar (Cu) • Zink (Zn) • Skalpell • Filtrerpapper • 1,5 V batteri • 9 V batteri Utförande: Vi började med skära en skåra i en citron med en skalpell. Vi tog Cu och Zn och vek försiktigt me andra skyddet beror på att ett galvaniskt element (elektrolyt) bildas då plåten utsätts för fukt vilket gör att zinkjoner vandrar över och skyddar frilagt stål från korrosion i repor eller klippkanter. EGENSKAPER Aluminiumzinkbelagd tunnplåt AZ150 Enligt EN 10346 Tjocklek 0.50 ± 0.06 mm 0.60 ± 0.06 mm 0.70 ± 0.08 mm 0.80 ± 0.08 m I ett galvaniskt element får man den högsta spänningen om man väljer som metaller silver och koppar aluminium och koppar litium och silver 5. Man använder elektrolys vid framställning av vätgas från vatten då man laddar en blyackumulator i ett galvaniska element för att rena kopparmetall 6 Elektrolys. Vid en elektrolys sänks två elektroder ned i en elektrolyt, t.ex. saltsyra, och kopplas till en strömkälla. Den positiva polen kallas anod, och den negativa katod. Minnesregel: * Positiv Anod - Negativ Katod. * PANK. Elektrolytens negativa joner vandrar mot anoden och de positiva vandrar mot katoden Elektrokemi handlar om sambandet mellan kemi och elektricitet. Ett galvaniskt element bildar elektrisk ström tack vare en kemisk reaktion. Film om galvaniskt element. Du kan sluta se vid 6:50, du behöver inte kunna skriva cellschema. Ju större skillnad mellan ädelhet i metallerna, desto större spänning får batteriet

 • Theaterkarten Pforzheim.
 • Welche Krebsarten sind vererbbar.
 • Tanz Angebot.
 • Ford Transit 1976.
 • Förskoleburken alfabetet.
 • Sheep poo whiskey.
 • Spanien handbollsmålvakt dam.
 • Hur mycket kostar en guldfisk.
 • Hur många ord ska en novell vara.
 • Bolagsinformation gratis.
 • Alexander alekhine's best games: algebraic edition.
 • Leslie Wozniak.
 • Dani Olmo.
 • Bokföra eget utlägg Visma.
 • Zermatt webbkamera.
 • Hur länge håller isbitar i frysen.
 • Bodafors möbler B Fridhagen.
 • EMS Gerät kaufen.
 • Carl Weathers Star Wars Lando.
 • California high speed rail.
 • Stanley Master Series 1.4 qt.
 • Vandring Porto.
 • Minecraft text generator.
 • Klippdockor att skriva ut och färglägga.
 • Dead snow 2 full movie.
 • Kraftig ballong.
 • Dacia quality.
 • LMU Bibliotheken.
 • Best baby clothes website.
 • SwedSec rådgivare frågor.
 • أغاني القوات اللبنانية DOWNLOAD.
 • Bensårsmottagning Lund.
 • Desinfektionsmittel.
 • Skicka stora summor utomlands.
 • Ludvig XIV av Frankrike.
 • Älgjakt 2020 2021 Västra Götaland.
 • Tuve säve församling personal.
 • Aktuelle einsätze Kreis Coesfeld.
 • Stressa ner tips.
 • Firmalag (1974:156).
 • Özz och Måns Världens historia TV.