Home

Siffersumma

What are the different types of abortion

 1. BPAS is the UK's leading provider of NHS-Funded abortion care with 40+ clinic
 2. Join Older Dating Company Today! Sign-Up & Browse Our Members Free
 3. Siffersumma eller tvärsumma av ett positivt heltal definieras som summan av dess siffror [1]. Till exempel har talet 12 siffersumman 1 + 2 = 3 och talet 694 har siffersumman 6 + 9 + 4 = 19. För talet 5 989 blir siffersumman 5 + 9 + 8 + 9 = 31. Om ett n-siffrigt tal Z består av siffrorna (i den ordning de skrivs i talet
 4. siffer summa. (matematik) summan av ett heltals siffror. Talet 2537 har siffersumman 2 + 5 + 3 + 7 = 17. Ett positivt heltal är delbart med tre om och endast om dess siffersumma är delbar med tre. Synonymer: tvärsumma
 5. Om vi summerar alla siffrorna, så blir resultatet lika med summan av ett antal sjuor (2+0+1+4), samt lite till. För att få summan exakt 2014 behövs det 287 sjuor och 5 till (2014 = 287*7 + 5). Detta är möjligt att åstadkomma med talet 14201420142014 (som består av 287*4 + 2 = 1150 siffror)

Klicka på länken för att se betydelser av siffersumma på synonymer.se - online och gratis att använda Lär dig definitionen av 'Siffersumma'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'Siffersumma' i det stora svenska korpus

Julkalendern SvarKlurigt nr 10Mall:Primtal - Wikiskola

Ordet siffersumma är synonymt med tvärsumma och kan beskrivas som (matematik) summan av ett heltals siffror. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av siffersumma samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket Talets siffersumma är delbar 3. 42, då 4+2=6, vilket är delbart med 3. 4: Det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4. 148, då 48 är delbart med 4. 5: Talets slutsiffra är 0 eller 5. 25, då slutsiffran är 5: 6: Villkoren för 2 och 3 är uppfyllda: 18, då det är ett jämnt tal och 1+8=9, vilket är delbart med 3. Siffersumma! Hallå! Har en uppgift här som jag har problem med och vill få hjälp med att lösa, skriver upp frågan först sedan hur jag tänkte till när jag försökte lösa den: Skriv programmet siffersumma.py som frågar efter ett tresiffrigt tal och skriver ut dess siffersumma. Om talet exempelvis är 516 blir siffersumman 12 Jag vet inte hur man beräknar siffersummam av en tal. Det står så her : A) Beräkna siffersumman fär varje tal i rutan. b) Vilka av talen är delbart med 3 Siffersumma är summan av sifrorna i et tal . ex 32451 = 15 pga att 1+2+3+4+5=15 och i. 456 är siffersumman också 15 pgs 4+5+6=15 [inlägget ändrat 2007-02-16 23:00:21 av Raketen

siffersumma. Är / Betyder / kallas för / heter också / synonymt med / annat ord för / Delbarhet. Ett heltal är jämnt delbart på 2 om talet är jämnt. Det är det som är definitionen av jämnt tal, så alla tal som slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8 är delbara på 2. 3 om siffersumman av talet är delbart på 3. Ta till exempel talet 36. Dess siffersumma är 3 + 6 = 9, som är 3 ⋅ 3 Siffersumma av två stor tal Matematiska och naturvetenskapliga uppgifter Siffersumma av två stor tal - Flashback Forum Flashback Forum 38 117 besökare onlin siffersumma Summan av siffrorna i ett tal. Ex: Siffersumman för talet 4 231,5 är 4 + 2 + 3 + 1 + 5 = 15. I sin tur kan siffersumman av 15 beräknas: 1 + 5 = 6. En flersiffrig siffersumma kan alltid förenklas till en ensiffrig summa. Åte Siffersumma. Gautso VIP-medlem. Offline. Registrerad: 2009-04-02 Inlägg: 2028. Siffersumma. Låt beteckna siffersumman av heltalet . Visa att det för varje heltal existerar ett entydigt bestämt heltal så att följande gäller

Låt oss nu försöka dela detta uttryck med 3: (a·1000+b·100+c·10+d)/3 =. (a/3+a·999/3) + (b/3 +b·99/3) +. (c/3 +c·9/3)+d/3 =. (a+b+c+d)/3 + a·333 + b·33 + c·3. Här ser vi att om a+b+c+d, det vill säga siffersumman, är delbar med 3 så är även hela talet det. Som synes fungerar tekniken även på nämnaren 9 import sys def siffersumma (n): return sum ([int (x) for x in str (n)]) #Översätt talet till sträng och sedan varje tecken tillbaka till tal N = int (sys. stdin. readline ()) m = N + 1 while siffersumma (N)!= siffersumma (m): m += 1 print Delbarhet med 9: Talets siffersumma ska vara delbar med 9. Ex: Talet 2 835 är delbart med 9 eftersom siffersumman 2 + 8 + 3 + 5 = 18 är delbar med 9. Anm: En flersiffrig siffersumma kan göras ensiffrig genom ytterligare summering. I exemplet kan siffersumma 18 omvandlas till den ensiffriga siffersumma 1 + 8 = 9 #coding:latin1 talet = int(input(Skriv ditt heltal > 0: )) siffersumma = 0 while talet > 0: siffra = talet % 10 siffersumma += siffra talet //= 10 print. [ÅK 9] Siffersumma. Finn minst 5 olika fyrsiffriga tal som har siffersumman 3. Finn minst tre olika femsiffriga udda tal med siffersumman 4. Förstår inte hur jag ska lösa denna uppgift har försökt att lösa den men kommer inte vidare.. Problemet är att talen ska vara olika tex 1101= 1+1+0+1=3 går inte

Formelsamling

BPAS - Free Advice & Support - NHS Funded Abortion Servic

Det är det andra läsåret med Singaporematematik på Munkhätteskolan. Fokus ligger på att hitta olika lösningar på ett problem, sna Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal Det finns ett ensiffrigt tal med siffersumma 6, nämligen talet 6. Det sammanlagda antalet tal mindre än 1000 med siffersumma 6 är 1 + 6 + 21 = 28. c) Ett heltal är delbart med 3 om talets siffersumma är delbar med 3. Eftersom 6 är delbart med 3 är samtliga 28 talen delbara med 3. Rätt svar: 2

Over 40 & Single? - Looking For Older Dating

Siffersumma har man nytta av då man ska förutsäga om ett tal är delbart med 3. Om siffersumman är delbar med 3 så är även talet delbart med 3. Primtal Kallas tal som bara är delbar med 1 och sig. Av tre på varandra följande tal måste ett vara delbart med 3. 2115 Min siffersumma är jämn. Vilket tal är jag? Differensen mellan mina två siffror är 2. Vilket tal är jag? ncm.gu.se/stravorna 1A24F problemlösning, begrepp, kommunikation, taluppfattning Jag är delbart med 3. Vilket tal är jag? Jag är större än 50. Vilket tal är jag?.

Skillnaden mellan a och dess siffersumma är alltså alltid delbar med 9. Därav följer att om en av a och dess siffersumma är delbar med 9 är också den andra det. Det anses att Gauss började använda sådana beteckningar som vi använt här. Kjell Elfström. 9 maj 1997 20.48.0 beräkna en siffersumma av ett tal. lösa problemuppgifter som innehåller olika mönster och som använder positionssystemet. rita och läsa av tallinjer. Uppgifter: Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att: hitta mönster och fortsätta dessa. lära sig positionssystemet och förstå sig på detta. beräkna siffersumman av tal ..3 om talets siffersumma är delbar med 3. Med siffersumma menas att du adderar alla siffror i talet. Exempel: Är talet 252 delbart med 3? Siffersumman av 252 är 2 + 5 + 2 = 9 9 ÷ 3 = 3, alltså är 252 delbart med 3

GC6MTH8 Julisemester (Unknown Cache) in Jönköping, Sweden

8. Talet siffersumma är lika med talets sifferprodukt. 10. Det minsta talet vars alla siffror är jämna som är delbart med vågrätt 7. 12. En delare till lodrätt 5. 14. Ett kvadrattal (det vill säga n 2). 15. Alla siffrorna i talet är likadana. 16. Lodrätt 2, ökat med 111. Lodrätt: 2. Talet siffersumma är lika med talets. Om vi tänker oss att vi redan gått igenom alla tal < N och sparat deras siffersummor respektive sifferprodukter, kan vi snabbt beräkna talet Ns siffersumma respektive sifferprodukt. För siffersumman tar vi helt enkelt bort sista siffran n i talet N, nu har vi ett tal M, siffersumman för talet M har vi redan beräknat och sparat, således blir siffersumman för N = siffersumma(M) + n Fantastic Printer Prices. Free Delivery. Shop Now

Siffersumma - Wikipedi

Siffersumma i plural. Siffersumma är ordet.. Plural för siffersumma är siffersummor, siffersummorna, siffersummors och siffersummornas Siffersumma eller tvärsumma av ett positivt heltal definieras som summan av dess siffror [1].Till exempel har talet 12 siffersumman 1 + 2 = 3 och talet 694 har siffersumman 6 + 9 + 4 = 19. För talet 5 989 blir siffersumman 5 + 9 + 8 + 9 = 31 Siffersumman av ett tal är summan av de ingående siffrorna. Visa att ett tal som har en siffersumma som är delbar med tre i sig är delbart med tre. Exempel: Talet 138 har siffersumman 1 + 3 + 8 = 12 som ¨ar delbart med tre. Alltså är 138 delbart med tre enligt påståendet ovan

Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time om talets siffersumma är delbar med 3. 4, om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4. 5, när sista siffran är 0 eller 5. 6, när villkoren för 2 och 3 både är uppfyllda. 7, när talets tiotal minus dubbla antalet av talets ental är delbart med 7. Ex.:392 är delbart med 7 (39-4=35) 8

siffersumma - Wiktionar

Solution running time distribution. RSS feed for new problems | Powered by Kattis | Support Kattis on Patreon! | Powered by Kattis | Support Kattis on Patreon Differensen mellan talet och dess siffersumma är alltid 36, om talet ligger i intervallet 40 - 49. Bevis: Om talet är 40 + x blir differensen (40 + x) - (4 + x) = 36. 2. Multiplicera med ditt skonummer (x). 36x: 3. Lägg till 36: 36(x+1) 4. Dividera det nya svaret med svarets siffersumma. Siffersumman är antingen 9 eller 18. 36(x+1)/9 I en annan tråd dryftades ett problem om talet 9^400. zerblat gav där en tabell över 9^n och föreslog att frågeställaren skulle se om det fanns något mönster som kunde hjälpa till för att hitta de 5 sista siffrorna i 9^400. Något sådant mönster tycks vara svårt att se, däremot finns ett annat som..

Här kommer 16 Hemliga tal-kort i varierande svårighetsgrad. Gå igenom alla nya begrepp innan barnen börjar med övningen t ex siffersumma, udda tal, jämna tal, jämnt delbart med tre. Eleverna arbetar i par. De fyra ledtrådarna läggs med baksidan uppåt. En ledtråd i taget läses upp 1. Tärningskast. a.) Vad är sannolikheten att få en sexa vid ett tärningskast? b.) Vad är sannolikheten att få två sexor i rad? c.) Om du kastar två tärningar, vad är sannolikheten att summan är sju

siffersumma - Matteblogge

Siffersumman är summan av alla enskilda siffror i talet. Exempelvis är 417 delbart med tre eftersom dess siffersumma 4+1+7 = 12 också är delbar med tre. Ett tal är delbart med 4 om det tal som de två sista siffrorna utgör också är delbar med 4. Exempelvis är 516 delbart med fyra eftersom 16 också är delbart med fyra 3, om talets siffersumma (Summan av siffrorna i ett tal. T ex är siffersumman för talet 4 231,5 : 4 + 2 + 3 + 1 + 5 = 15. I sin tur kan siffersumman av 15 beräknas: 1 + 5 = 6. En flersiffrig siffersumma kan alltid förenklas till en ensiffrig summa.) är delbar med 3 ..3 om talets siffersumma är delbar med 3. Med siffersumma menas att du adderar alla siffror i talet. Exempel: Är talet 252 delbart med 3? Siffersumman av 252 är 2 + 5 + 2 = 9 9 ÷ 3 = 3, alltså är 252 delbart med 3. Är talet 361 delbart med 3? Siffersumman av 361 är 3 + 6 + 1 = 10, 10 är inte delbart med 3

(Obs! Om vi undersöker talets 1999 siffersumma 1 + 9 + 9 + 9 = 28 = 3 ∙ 9 + 1, ser vi att denna siffersumma har divisonsresten 1 vid division med 3. Alltså har även talet 1999 divisionsresten 3 (se satsen på s.134)). Svar: Divisiosresten är 3. 260 Siffersumma och Om och endast om · Se mer » Sifferprodukt. Sifferprodukt eller tvärprodukt av ett positivt heltal definieras som produkten av dess siffror. Ny!!: Siffersumma och Sifferprodukt · Se mer » Siffra. En siffra (från arabiskans as-sifr) är ett skrivtecken, en symbol som används för att beteckna tal och nummer. Ny!!

Siffersumma - Synonymer

talets siffersumma (d v s summan av de siffror som ingår i talet). (I exemplet nedan får vi siffersumman som 1+6+3+2=12.) Mata in ett tal: 1632 Siffersumman är 12. Hur har det gått för er? har ni löst problemet? De som inte har löst det, vilka svårigheter har ni stött på? De som har löst problemet vilka svårigheter har ni klarat av Delbart med 9: Alla tal vars siffersumma är delbar med 9, t.ex. talet 936 eftersom 9+3+6=18 som är delbart med 9. Regula de tri. Regula de tri är ett matematiskt tankesätt som i direkt översättning från latin betyder regeln om tre. Har man fyra storheter där tre är kända kan man ta reda på den fjärde icke kända Fråga: Vilken siffersumma har heltalet n? Rekursivt svar: Sista siffran plus siffersumman om man stryker sista siffran i n,men noll har siffersumman noll. def siffersumma(n): if n == 0: return 0 return (n%10) + siffersumma(n/10) Triangeltalet S(N) är summan av de N första heltalen Siffersekvens kan beskrivas som siffror i en viss ordningsföljd, t.ex. ett telefonnummer. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av siffersekvens samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket I kommande lektioner presenterar vi fler regler kring delbarhet att lära in utantill. Men de ovan är en bra start. Kontrollera om talet är ett primtal. Eftersom att ett primtal bara är delbart med sig självt och talet $1$ 1, kan vi undersöka om ett tal är ett primtal eller ej genom att dividera det med ett antal olika tal.För om talet är delbart med något annat tal än ett och sig.

Siffersumma - Definition - Ordbok svenska Glosb

Den siffersumma som dyker upp motsvarar en häst som får ta ett steg framåt. Sedan fortsätter vi så till någon häst gått i mål på den 10-15 steg långa spelplanen. Ganska snart brukar eleverna inse att några summor är vanligare än de andra (vilket jag senare visar i sk. tärningsdiagram) Talet är inte delbart med 3 eftersom dess siffersumma (1+0+3) inte är delbar med 3. Talet är inte delbart med 5 eftersom dess slutsiffra inte är 0 eller 5. Talet är inte delbart med 7; 103 / 7 = 14 5/7. Alltså är 103 ett primtal Fråga: Vilken siffersumma har heltalet n? Rekursivt svar: Sista siffran plus siffersumman om man stryker sista siffran i n,men noll har siffersumman noll. def siffersumma(n): if n == 0: return else: return n%10 + siffersumma(n//10 Svenska: ·(matematik) siffersumma

siffersumma - Synonymer och motsatsord - Ordguru

Kan du inte se texten? Vi kan se att du inte är inloggad. Logga in här nedan eller prova Clio Matematik gratis. Prova Logga i Timmarnas siffersumma är 9. Minuternas siffersumma 2. Om vi subtraherar dessa siffersummor är differensen 7. Vid hur många olika klockslag är differensen 0. Välj ett av alternativen nedan och motivera hur du vet att det stämmer: A) 5 B) Färre än 15 C) Fler än 15 En alternerande siffersumma för ett tal är summan av siffrorna med växlande tecken. Till exempel är siffersumman hos 35478 lika med \displaystyle 3-5+4-7+8=-1. Ett tal är jämnt delbart med 11 precis då dess alternerande siffersumma är delbar med 11. Bevisa detta med hjälp av moduloräkning talets siffersumma är delbart med 3. 310120212 är delbart med 3 eftersom siffersumman 3+ 1+0+1+2+0+2+1+2=12 är delbart med 3. Talet 242 . är inte. delbart med 3. 4 Ett tal är delbart med 4 om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4. 53724 är delbart med 4 eftersom 24 är delbart med 4

Delbarhet (Matte 1, Tal) - Matteboke

Begreppet delbarhet och några av delbarhetsreglerna förklaras Vilken siffersumma har talet 231? Svaret är 6, enligt facit. Jag undrar alltså hur man kom fram till det, vad är siffersumma och vad exakt är det man ska räkna ut - alla tal vars siffersumma (talet 123 har siffersumman 1+2+3=6) är delbar med 3 är delbara med 3. Talet 123 är alltså delbart med 3. Testa dig själv: a) Vilka av talen mellan 10 och 20 är primtal? b) Är talet 1872 ett primtal? c) Förklara varför det tal som fås när man multiplicerar två primtal med varandra aldrig kan vara ett primtal Uppgift 7. Siffersumma och sifferprodukt Talet 327har siffersumman 12eftersom 3+2+7=12och och sifferprodukten 42eftersom 3· 2· 7=42. Skriv ett program som tar emot uppgift om önskad siffersumma och sifferprodukt och som tar reda på det minsta positiva heltalet med just den siffersumman och sifferprodukten. Siffersumma : 12 Sifferprodukt : 4

Lösningsförslag till uppgift 4.7 Initialiserar sök ProgSharp Start Om ProgSharp Kapitel Matteklubben 1 Delbarhet 2015-11-05 1. Hitta ett tresiffrigt tal som är 20 gånger större än dess siffersumma. 2. Alex och Bert har 150 nötter tillsammans Alternerande siffersumma fås om man adderar och subtraherar talets alla siffror: de på udda positioner adderas och de på jämna positioner subtraheras. T.ex. för talet 2013 har vi: 2-0+1-3=0, som är förstås delbart med 11 och visar att 2013 är delbart med 11

Ett tal skrivet i basen tio är delbart med 9 om och endast om dess siffersumma är delbar med 9. Detta finns utrett i 27 januari 2002 23.54.16. Allmänt gäller att om man skriver ett tal i basen B så är det delbart med B - 1 om och endast om siffersumman är delbar med B - 1. Detta bevisas på samma sätt 30 januari 2011 19.24.19 Hej, en fråga om sannolikhet: Man önskar genomföra ett prov, där 7 deltagare kommer från skola A, 8 deltagare vardera från skola B, C och D samt 40 deltagare från skola E. Samtliga förutom 8 underkänns Siffersumma har jag för mig är det tal du får om du plussar ihop alla siffrorna i det talet. Tex talet 23 har siffersumman 5. Så som du skriver tar man 2+3+1 och får 6, tror det räcker så för att få fram siffersumman. 1141 b) 231 om det är delbart med 3, är det inte bara att ta 231 och dela det med 3? 1142 När man subtraherar med talet siffersumma blir resultatet 100x + 10y + z - (x + y + z) = 99x + 9 y = 9(11x + y) Svaret är alltså delbart med 9. Ett tal som är delbart med 9 har en siffersumma som är delbar med 9

27 mars 2006 12.24.34 Fråga om kodlås: Vi har ett lås med sifferknappar 1,..,9,0 som öppnar så snart rätt fyrställig kod tryckts. Någon KLAR-tryckning behövs alltså inte, och det spelar ingen roll om ytterligare siffror trycks efter de rätta Alla tal med siffersumma jämnt delbar med 3 är jänta delbara med 3. Alla tal som är jämnt delbara m 3, har en siffersumma som är jämnt delbar med 3. Alla tal där de 2 sista siffrorna bildar ett tal som är jämnt delbart med 4 är jämnt delbart med 4 Vippeløft er en spennende behandling som gir inntrykk av lange vipper og et åpent blikk

Siffersumma eller tvärsumma av ett positivt heltal definieras som summan av dess siffror[1]. Till exempel har talet 12 siffersumman 1 + 2 = 3 och talet 694 har siffersumman 6 + 9 + 4 = 19. För talet 5 989 blir siffersumman 5 + 9 + 8 + 9 = 31. Om ett n-siffrigt tal Z består av siffrorn Lösningen på Siffersumma börjar med bokstaven s och är långa 5 bokstäver. Läs alla svar och förslag på korsord och andra pussel Siffersumma: Siffersumman är summan av alla siffror som ingår i ett visst tal. Siffersumman av talet 175 är 1 + 7 + 5 = 13. Storleksordning: 3, 45, 71, 135, 182, 399, 780 Talen är ordnade i storleksordning. Större än > 7 > 3 7 är större än 3. Störst: 23, 42, 9, 2, 89, 1

Testsida - WikiskolaGC5KYXX Rondellmyst #4 Takko (Unknown Cache) in JönköpingMattebloggen – Roligare matematikVilka tal är delbart med 3 | det tal, som bildas av deProblemlösning | Montessoriinspirerad matematik

$3$ då talets siffersumma är delbar $3$. $4$ då det tal som bildas av de två sista siffrorna är delbart med $4$. $5$ då talets slutsiffra är $0$ eller $5$. $6$ då villkoren för delbarhet med $2$ och $3$ är uppfylld Delbarhet med 2: Den sista siffran i talet ska vara 0, 2, 4, 6 eller 8. Delbarhet med 3: Talets siffersumma ska vara delbar med 3. Ex: Talet 417 är delbart med 3 eftersom siffersumman 4 + 1 + 7 = 12 är delbar med 3. Delbarhet med 4: Det tal som de två sista siffrorna utgör ska vara delbart med 4 Siffersumman är k (0 + 1 + ⋯ + 9) = 45 k, där k är antalet boxar. Eftersom denna siffersumma är delbar med 9, är N delbart med 9. Det gäller att 2 3 = 8 ≡ −1 (mod 9). Om n ≡ 0 (mod 3), följer det att 2 n ≡ ±1 (mod 9). Om n ≡ 1 (mod 3), så är 2 n ≡ ±2 (mod 9), och om n ≡ 2 (mod 3), så är 2 n ≡ ±4 (mod 9) Det kan vara bra att känna till att: Ett helt tal är delbart med. 2, om sista siffran (entalet) är jämt eller 0. 3, om talets siffersumma är delbar med 3. 4, om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4. 5, när sista siffran är 0 eller 5. 6, när villkoren för 2 och 3 både är uppfyllda

 • Uni Braunschweig Sommersemester.
 • Glutenfritt tunnbröd Coop.
 • Svenskägt hotell på Zanzibar.
 • Hyra garage Vårgårda.
 • LTT Test Nahrungsmittel.
 • Starta eget kurs Örnsköldsvik.
 • Sonos Play 3 vs Sonos One SL.
 • Studentoverall tips.
 • Deckenschiene Bilder.
 • Lytro Illum 2019.
 • PEX kulvert.
 • Röda Korset vd lön.
 • Proteinsyntesen enkelt.
 • Boris Becker Gehalt Eurosport.
 • Tegnérgatan 41.
 • Grillkurs Leipzig Weber.
 • Protopic 30 g.
 • Sticklers syndrom Socialstyrelsen.
 • Duschvägg plast.
 • Make It or Break It Wiki.
 • Varför är det svårare att bedriva djurförädling än växtförädling.
 • Apollo Aachen Facebook.
 • Självbärande golv.
 • Förpacknings och tidningsinsamlingen.
 • Stora slakterier i Sverige.
 • Zoo Leipzig karte.
 • Champion klocka läder.
 • Acavallo memory foam Half pad reviews.
 • Åka till Rom.
 • Konsumenträtt begrepp.
 • Raspberry Pi projects.
 • Auto generated subtitles VLC.
 • Longboard.
 • Comcast login.
 • Scart sladd.
 • British vs american grammar differences.
 • Konfucianism idag.
 • Next Moon landing.
 • Vad händer i Kivik i September.
 • Stekhäll Granngården.
 • MC väst Herr.